Tecsel® collarin

COLLARÍN TECSEL® EI 120 – EI 180

1,5 mm tako metalezko geruza baten barruan, grafitozko lamina intumezenteak ezartzen dira.

Grafitoa, sute batetan, puztu egiten da, sua eta kearen zabalketa eragotziaz, su sektoreak babeztuz.