Pintura Ablatiboa


Hormigoizko egituretan, sute batetan, "spalling" fenomenoa gertatzen da: hormigoia desegiten da, batzuetan esplosio baten bidez. Pintura ablatiboari esker, fenomeno hau eragozten degu, bai pilar edo biga, baita ere forjatuetan